Türkçe
English

VADİSTANBUL TERAS

Sitemizin Deprem Analizi ile İlgili Bilgilendirme
07 Kasım 2020, Cumartesi
Emine Türk

Sayın Site Sakinlerimiz,

İzmir Depremi arkasından site yönetimine gelen çok sayıda telefonla bilgi isteme doğrultusunda binalarımızın deprem dayanıklılık yönünden sağlamlığı sorulmaktadır.

Sitemizin deprem analizi ile ilgili yaptığımız çalışmalarda;

* İstanbul Mühendislik Ticaret A.Ş'nin, Mayıs 2012 tarihinde hazırlanan ön jeolojik-jeoteknik değerlendirme raporuna,

* Temel Taş A.Ş tarafından 14 Mart 25 Temmuz 2013 tarihleri arasında kazık süreklilik deney sonuçları üzerinde yapılan çalışmalarına,

* Probi A.Ş tarafından 05.04.2013 tarihinde hazırlanmış Vadistanbul Projesinde temel planlarına,

* İTÜ Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü tarafından Mayıs 2015 tarihinde hazırlanan jeoteknik değerlendirme raporlarına (zemin etütü), ulaşılmıştır.


            Özetle; inşaat alanında yer alan zemin koşullarının ve yapı yüklerinin büyük olması nedeni ile deprem açısından emniyetli olarak kabul edilen fore kazık sistemi kullanılmıştır. Blok altlarında yapı yüklerinin büyük olması nedeni ile kazıklar sık olarak ve toplamda 1953 adet kazık yerleştirilmiş, kazıklar radya temelle birbirine bağlanmıştır. Kazıkların ortalama boyları 35 metreye kadar olduğu ifade edilmektedir.


              Ayrıca inşaat aşamasında ve bitim sonrasında yapı denetim kontrol işlerini yapan firmaya ulaşılmış, deprem yönetmeliği açısından sitemiz inşaatında gereken önlemlerin alındığı firma yetkilisi tarafından teyit edilmiştir.
              Sitemizle ilgili alınan raporlara göre deprem yönetmeliğine uygun olduğunu belirtebiliriz. Ülkemizin aktif bir deprem fay hattı üzerinde bulunduğu gerçeğinden hareketle hepimiz deprem riskine karşılık bilinçlenmemiz gerekmektedir. Deprem öncesi, deprem sırası ve deprem sonrası yapılacaklarla ilgili, bir eylem planı oluşturarak uygulamaya geçirmemiz gerektiğini önem arz etmektedir. Bu gerçekten hareketle; Yönetim olarak önceden başlattığımız çalışmaları daha da arttırmış bulunmaktayız. Önümüzdeki süreçte deprem riskine karşılık basta deprem tatbikatı olmak üzere birçok uygulamaları sizlerle paylaşacağımızı ifade etmek isteriz.

Saygılarımızla.
Site Yönetimi