Türkçe
English
Руска
azəricə
український

VADİSTANBUL TERAS

Site sakinlerinin hayatını kolaylaştıran uygulamamız ile tanışın.

Apsiyon Mobil'iHemen Yükle!
Peyzaj Alanları İle İlgili Bilgilendirme
Bugün 11:14
Emine Türk
Tümünü göster...

Sayın Site Sakinlerimiz,

Sitemizde bulunan peyzaj alanları ile ilgili bilgilendirme broşürü ekte sunulmuştur.

Saygılarımızla

Site Yönetimi

 

Dear Site residents,

The information leaflet for the landscaping areas available on our site is provided in the appendix.

Yours sincerely

Site ManagementTemiz Su Hatları Hakkında
06 Aralık 2021, Pazartesi
Emine Türk
Tümünü göster...

Sayın Site Sakinlerimiz,

YK. Mühendislik tarafından temiz su hatları döşenmeye başlanmıştır. Gerek bina içi  gerekse -2. Kat resimler ekte sunulmuştur. Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Site Yönetimi


Dear Site residents,

YK. Clean water lines are being laid out by engineering. Both in-house and in-house - 2. The floor pictures are provided in the attachment. We'll give you your information.

Yours sincerely

Site ManagementTemiz Su Tesisat (Galvaniz Kısmı) Revizyon İşleri Bilgilendrime
30 Kasım 2021, Salı
Emine Türk
Tümünü göster...

Değerli Kat Maliklerimiz,

  Site Yönetimi tarafından 16 Kasım 2021 tarihinde Temiz Su Tesisat (Galvaniz Kısmı) Revizyon işleri ile ilgili ihale yapılmıştır.

İhale için toplam 13 firmadan teklif alınmış, müteakiben 8 firmaya düşülmüştür. İhale kapalı zarf usulü yapılmış ve ihaleye 6 firma teklif vermiştir.

  İhaleye YK Mühendislik Elk. Mknk. Tes. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 2.101.585,21 TL+ KDV karşılığında almıştır. Bu tutara yaklaşık 193.000 TL yapılması planlanan su arıtma sistemi ve sirkülasyon pompası montaj fiyatı da dahildir.

Su arıtma sistemi ve pompa için ayrı fiyat teklifi alınmış olup maliyeti yaklaşık 35.000 € + KDV’dir. Bütçenin yetmemesi durumunda mali genel kurulda temsilciler kurulundan onay alınacaktır.

  (Not: Su arıtma sisteminin yapılmaması halinde en geç 4-5 sene içinde daire iç ve dış armatürleri ve vanalarda kireçlenme olacağı öngörülmektedir.)

 İhale birim teklif usulü ile yapılmış olup fiyat tekrar ölçüm yapılarak hakediş usulü ile kullanılan malzeme üzerinden tespit yapılarak ödenecektir.

  20 Kasım 2021 Tarihinde ilgili firma ile sözleşme imzalanmış ve bu tarihten itibaren 90 gün içinde söz konusu işler tamamlanacaktır.

  Firma malzemeleri getirmiş olup 29 Kasım 2021 tarihinde işe başlayacaktır.

 

Saygılarımızla

Site Yönetimi


Dear Kat Manor,

On November 16, 2021 by Site Management, a tender was made regarding Clean water Routing (Galvaniz Partial) Revision work.

A total of 13 companies have been offered for the tender, followed by 8 companies. The tender was closed-envelope and 6 companies offered the tender.

The tender is the CK Engineering Elk. Mknk. TEs. Ins. SAN. And Tic. Ltd. Sti. Received for 2.101.585,21 TL + VAT. This amount includes the planned water treatment system and the installation price of the recirculation pump, which is approximately 193.000 TL.

A separate quote for the water treatment system and pump has been received and costs approximately € 35.000 + VAT. If the budget is not sufficient, the board of representatives will be approved in the financial general assembly.

(Note: If the water purifier is not performed, it is estimated that in 4-5 years at the latest, there will be scale in the interior and exterior fittings and valves.)

The tender unit is made by the proposal method and the price will be paid by taking the measurement again and determined by the materials used in the order of the claim.

The contract was signed with the relevant firm on November 20, 2021 and will be completed within 90 days of this date.

The company has brought supplies and will start on 29 November 2021.Yours sincerely

Site ManagementTemiz Su Tesisatı Projesi
30 Kasım 2021, Salı
Emine Türk
Tümünü göster...

Saygıdeğer site sakinlerimiz,

Vadistanbul temiz su tesisatı (galvaniz kısmı) revizyon işleri mekanik tesisat sözleşmesi; Yönetim Kurulu, site müdürü, teknik şef, muhasebe şefi, satın alma üyesi ve danışma firması üyesinin katılımı ile 6 firmanın verdiği kapalı zarf usulü ile ihale süreci 16.11.2021 tarihinde yapılmıştır.

Zarfların açılması sonucu ekonomik açıdan en avantajlı fiyatı veren ve yeterliliği olan firma ile sözleşme imzalanmıştır. Yer teslimini müteakip işe başlanacak ve maksimum 90 (doksan) gün içerisinde bitirilecektir.

17 Şubat 2021 tarihli Temsilciler Kurulu Toplantısında oy birliğiyle kabul edilmiş yatırım bütçesini hala ödemeyen kat maliklerinin en geç 26.11.2021 tarihine kadar ödeme yapmadığı takdirde hukuki işlemlere başlanacaktır. 

 Saygılarımızla.

 Vadistanbul Teras Site Yönetimi

                                  

Our esteemed site residents,

Vadistanbul clean plumbing (galvanized part) revision work mechanical plumbing contract; 
Board of Directors, site manager, technical chef, accounting chief, the tender process was made on 16.11.2021 with the participation of the procurement member and advisory company member and the closed envelope style provided by 6 companies.

As a result of the opening of the envelopes, the contract was signed with the company, which has the most economically advantageous price and competence. The following job will be started and completed within a maximum of 90 (ninety) days.

Legal proceedings will begin unless the floor finances that still do not pay the unanimously accepted investment budget at the House of Representatives meeting of February 17, 2021 are paid by 26.11.2021 at the latest.

Yours truly.

Vadistanbul Terrace Site Management

 


DUYURU
08 Kasım 2021, Pazartesi
Emine Türk
Tümünü göster...

Sayın site sakinlerimiz,

İş güvenliği uzmanı tarafından sitemizde kontrol yaptırılmış olup, site sakinlerimizi ilgilendiren hususlar aşağıya çıkarılmıştır.

1-      Elektrik ve mekanik odalarına,

2-      Yangın merdiven boşluklarına ve çöp odalarına malzeme konulduğu tespit edilmiştir.

Yangın, deprem vb. üzücü olayların yaşanması halinde kat sakinlerimizin güvenliği açısından bu yerdeki malzemelerin alınması gerekmektedir. Siz site sakinlerimize önemle duyurulur.

 

Saygılarımızla,

Site Yönetimi

 

Dear residents,

Our site has been checked by an occupational safety specialist, and the issues that concern our residents are listed below.

1- Electrical and mechanical rooms,

2- It was determined that materials were placed in the fire stairwells and garbage rooms.

Fire, earthquake etc. In case of sad events, the materials in this place should be taken for the safety of our floor residents. Important announcement to you, our residents.

 

Regards,

Site management

 Üst Katlardan Atılan Malzemeler Hakkında
08 Kasım 2021, Pazartesi
Emine Türk
Tümünü göster...

Sayın site sakinlerimiz,

Ekte fotoğrafta görüldüğü gibi site sakinimizin balkonuna yanan sigara izmariti atılmıştır. Defalarca ikaz edilmesine rağmen üst katlardan alt katlara (sigara izmariti, tırnak makası, peçete, vileda sopası, terlik) vb. malzeme, atılmasına devam edilmektedir. Dairenin balkonu halı çimle kaplı olup, ev sahibi evde olduğundan farkına varmıştır. Farkına varılamaması halinde yangın çıkabilir ve üzücü olaylara sebebiyet verebilirdi. Bu nedenle kat sakinlerini uyarma gereği duyuyoruz. Bu konuda daha dikkatli olunmasını rica ederiz.

Saygılarımızla

Site Yönetimi

 

Dear residents,

As seen in the attached photo, a lit cigarette butt was thrown on the balcony of our resident. Despite being warned over and over, from the upper floors to the lower floors (cigarette butts, nail clippers, napkins, vileda sticks, slippers) etc. The material continues to be discarded. The balcony of the apartment is covered with carpet and grass, and the owner realizes that he is at home. If not noticed, a fire could break out and cause sad events. For this reason, we feel the need to warn the floor residents. We ask you to be more careful in this matter.

Regards

Site management

 


'sitepage',11922,0,'0'
'announcement',165423,0,'0'
'announcement',165360,0,'0'
Sağanak Yağışlar
Sağanak Yağışlar
İstanbul
08 Aralık 2021 Çarşamba
11,2°C
Hissedilen 9,4°C
Nem %85
8 Aralık
Çarşamba
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
9 Aralık
Perşembe
Açık
Açık
10 Aralık
Cuma
Hafif yağmur
Hafif yağmur
­­­11,7°C

7,6°C
­­­13,9°C

10,5°C
­­­16,4°C

12,9°C


'announcement',164632,0,'0'
'announcement',163647,0,'0'
'announcement',160146,0,'0'
'announcement',160053,0,'0'
'announcement',159782,0,'0'
'announcement',158879,0,'0'
'announcement',158899,0,'0'
'announcement',158271,0,'0'
'announcement',158289,0,'0'
'announcement',158019,0,'0'
'announcement',157796,0,'0'
'announcement',156476,0,'0'
'announcement',155401,0,'0'
'announcement',153657,0,'0'
'announcement',153304,0,'0'
'announcement',152833,0,'0'
'announcement',152678,0,'0'
'announcement',152580,0,'0'
'announcement',152449,0,'0'
'announcement',152309,0,'0'
'announcement',151925,0,'0'
'announcement',151599,0,'0'
'announcement',151253,0,'0'
'announcement',151298,0,'0'
'announcement',150669,0,'0'
'announcement',150465,0,'0'
'announcement',150068,0,'0'
'announcement',149397,0,'0'
'announcement',148436,0,'0'
'announcement',148103,0,'0'
'announcement',147784,0,'0'
'announcement',147916,0,'0'
'announcement',147954,0,'0'
'announcement',145349,0,'0'
'announcement',144582,0,'0'
'announcement',143470,0,'0'
'announcement',143342,0,'0'
'announcement',138474,0,'0'
'announcement',136028,0,'0'
'announcement',134181,0,'0'
'announcement',132138,0,'0'
'announcement',131424,0,'0'
'announcement',129370,0,'0'
'announcement',129162,0,'0'
'announcement',129006,0,'0'
'announcement',128736,0,'0'
'announcement',128725,0,'0'
'announcement',128604,0,'0'
'announcement',128156,0,'0'
'announcement',126545,0,'0'
'announcement',126567,0,'0'
'announcement',126370,0,'0'
'announcement',126052,0,'0'
'announcement',125965,0,'0'
'announcement',125949,0,'0'
'announcement',125960,0,'0'
'announcement',125838,0,'0'
'announcement',125846,0,'0'
'announcement',125054,0,'0'
'announcement',125069,0,'0'
'announcement',124751,0,'2'
'announcement',124689,0,'0'
'announcement',124580,0,'0'
'announcement',124599,0,'0'
'announcement',124455,0,'0'
'announcement',124461,0,'0'
'announcement',123991,0,'0'
'announcement',123864,0,'0'
'announcement',123611,0,'0'
'announcement',123616,0,'0'
'announcement',122690,0,'0'
'announcement',122530,0,'0'
'announcement',122151,0,'0'
'announcement',122031,0,'0'
'announcement',121138,0,'0'
'announcement',120953,0,'0'
'announcement',119910,0,'0'
'announcement',119824,0,'0'
'announcement',118501,0,'0'
'announcement',118535,0,'0'
'announcement',118239,0,'0'
'announcement',116418,0,'0'
'announcement',116329,0,'0'
'announcement',113371,0,'0'
'announcement',112567,0,'0'
'announcement',111721,0,'0'
'announcement',111338,0,'0'
'announcement',110633,0,'0'
'announcement',110088,0,'0'
'announcement',109597,0,'0'
'announcement',109407,0,'0'
'announcement',109402,0,'0'
'announcement',109406,0,'0'
'announcement',108035,0,'0'
'announcement',106050,0,'0'
'announcement',108099,0,'0'
'announcement',104912,0,'0'
'sitepage',7805,0,'0'
'announcement',100189,0,'0'
'announcement',100144,0,'0'
'announcement',97405,0,'0'
'announcement',97301,0,'0'
'announcement',95820,0,'0'
'announcement',95729,0,'0'
'announcement',95004,0,'0'
'announcement',94932,0,'0'
'announcement',94183,0,'0'
'announcement',93703,0,'0'
'announcement',92732,0,'0'
'announcement',92185,0,'0'
'announcement',91661,0,'0'
'announcement',91206,0,'0'
'announcement',90470,0,'0'
'announcement',90364,0,'0'
'announcement',90367,0,'0'
'announcement',89978,0,'0'
'announcement',89990,0,'0'
'announcement',89726,0,'0'
'announcement',89868,0,'0'
'announcement',90616,0,'0'
'announcement',25414,0,'0'
'announcement',25256,0,'0'
'announcement',24326,0,'0'
'announcement',21265,0,'3'
'announcement',24415,0,'0'
'announcement',25257,0,'0'
'announcement',25260,0,'0'
'announcement',25801,0,'0'
06 Aralık 2021 Pazartesi
Temiz Su Hatları Hakkında
07 Aralık 2021 Salı
Peyzaj Alanları İle İlgili Bilgilendirme


BÜLTEN NO :3
06 Ağustos 2021, Cuma
Emine Türk
Tümünü göster...

 Değerli kat maliklerimiz;

 Son günlerde artan yangınlar nedeniyle ağaçlarda ve yaban hayatında oluşan kayıplar için yönetimimiz olarak üzüntülerimizi bildirmek isteriz. Vadistanbul Teras Sitesi Göktürk ormanların hemen dibinde yer almaktadır. Orman ile sitemiz arasında sadece sınır tel çitleri bulunmaktadır. Yangın ile ilgili site yönetimi tarafından alınan tedbirler aşağıya çıkarılmıştır. 

1-  İstanbul Orman Yangınları Mücadele Şube Müdürlüğü'ne yazı yazılmıştır. (Ek-1)

 2-  Sitemizde orman bölgesine bakan 6 adet, dere bölgesine bakan 6 adet olmak üzere 12 adet yangın hidrantlarının bakımı ve kontrolü yapılmaktadır.

 3- Sitemizde bulunan peyzaja açılan 3 adet otomatik cam tavan yangın çıkış kapılarının bakımı yapılmıştır.

 4- Yangın tüplerinin dolumu yapılmış, yangın dolapları kontrol edilmiştir. 

 5- Yangın Teşkilatı güncellenmiş personel için kurs planlaması yapılmıştır.

 6- Yangında alınması gereken konular iş güvenliği firması ile koordine edilmiştir.

 7- Yangın alarm sistemi bakımı ve kontrolü yapılmıştır, arızalı dedektörlerin tespiti ve değişimi devam etmektedir.

 8- Yangın pompalarının bakımının yapılması planlanmıştır.

 9- Yangın provası yapılması planlanmıştır.

  Siz değerli site sakinlerimize önemle duyurulur.

 

 Saygılarımızla

Vadistanbul Teras Site Yönetimi

 


BÜLTEN NO: 2
16 Temmuz 2021, Cuma
Emine Türk
Tümünü göster...

Saygıdeğer site sakinlerimiz,

Sitemizde bulunan ve 2021 bütçesinde ‘halı sahanın yenilenmesi projesi’ için çalışmalarımız başlamıştır. Eş zamanlı olarak aydınlatma ve projektör seti yenilenecektir. Maksadımız siz kat sakinlerini bilgilendirmek ve şeffaf yönetim anlayışımıza devam etmektedir.

Yol haritamız şu şekildedir;

 -Halı saha çim kalitesinin saptanması (Yapılmıştır)

 -Halı sahayı yapacak firmaların tespiti (Yapılmıştır)

 -Firmalardan tekliflerin alınması (Yapılmıştır)

 -Teklif veren firmaların yaptıkları halı saha projelerinin görülmesi (Yapılmıştır)

 -Projeyi yapacak firmanın tespiti ve sözleşmenin yapılması (İlk Yönetim Kurulu Toplantısında karar verilecektir.)

Hedefimiz bayramdan sonra projeye başlamaktır. Siz kat sakinlerimize önemle duyurulur.

 

Saygılarımızla

Vadistanbul Teras Site Yönetimi


BÜLTEN NO: 1
16 Temmuz 2021, Cuma
Emine Türk
Tümünü göster...

Saygıdeğer Site Sakinlerimiz;

  Yönetim Kurulumuz  site sakinlerimizi bilgilendirmek amacı ile bülten yayınlamaya karar vermiştir. Amacımız, siz site sakinlerine karşı sorumluluklarımızın bilinci ile şeffaflık ve hesap verilebilirliğin sağlanmasıdır.

   Yönetim Kurulu olarak öncelikli konumuz yıllardır sitemizde sorun olan ‘Paslı Su Borularının Değiştirilmesi’ projesidir. Bu konuda projeye teknik destek olabilecek site sakini ilgililerinin yönetimimizle irtibata geçmesi bizleri mutlu edecektir. Bu konudaki gelişmeler aşağıya çıkarılmıştır.

-Proje İle İlgili Malzeme İhtiyacının Tespiti (Yapılmıştır)

-Projeyi İle İlgili Teknik Şartnamenin Hazırlanması (Yapılmıştır)

-Projeyi Yapabilecek Yeterlilikteki Firmaların Tespiti  (Devam Etmektedir)

-Firmalardan Tekliflerin Alınması (Devam Etmektedir)

-Tekliflerin Birleştirilmesi

-İhalenin Temsilciler Kurulu Nezaretinde Şeffaf Olarak Yapılması

  İlk bilgilendirme bültenimiz hepimize hayırlı olsun. Tüm sakinlerimize önemle duyurulur.

 

Saygılarımızla

Site Yönetimi


DUYURU
27 Ağustos 2019, Salı
Emine Türk
Tümünü göster...

Değerli Kat Sakinleri!..

 

Bina içinde kirlilik yaratması ve Carrefour elemanlarının blok içlerine giriş kartları olmaması sebebi ile alışveriş sonrası Carrefour sepetlerini blok giriş kapısı önüne çıkartmanız önemle rica olunur.
                                                                                                                         VADİSTANBUL
                                                                                                                                  TERAS SİTE YÖNETİMİ

Dear Residents!..

Kindly take out your Carrefour supermarket trollies to the entrance of your block and leave them outside since Carrefour employees do not have block entrance cards to take them out and the current situation cause an untidy atmosphere. Thank you for your understanding.    
                                                                                                                                                                      VADİSTANBUL
                                                                                                                                 TERAS MENAGEMENT

Kanuni sondaj gemisinden güzel haber: Başarıyla tamamladı!
Salı 22:50, 7 Aralık 2021
<img src="https://iasbh.tmgrup.com.tr/f091fc/650/344/0/0/800/420?u=https://isbh.tmgrup.com.tr/sbh/2021/12/07/kanuni-sondaj-gemisinden-guzel-haber-basariyla-tamamladi-1638906505747.jpg" alt="Kanuni sondaj gemisinden güzel haber: Başarıyla tamamladı!" /><br />Kanuni sondaj gemisinden güzel haber geldi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Twitter hesabından yapılan paylaşımda Kanuni sondaj gemisinin, Karadeniz'in derinliklerinde yürüttüğü ilk derin...<a href="https://www.sabah.com.tr/ekonomi/kanuni-sondaj-gemisinden-guzel-haber-basariyla-tamamladi-5777546">Devamı için tıklayınız</a>
ASELSAN 'satış' iddialarını yalanladı: "Hiçbir gerçeklik payı taşımıyor"
Salı 22:13, 7 Aralık 2021
<img src="https://iasbh.tmgrup.com.tr/72418b/650/344/0/88/1200/718?u=https://isbh.tmgrup.com.tr/sbh/2021/12/07/aselsandan-satis-iddialarina-iliskin-aciklama-hicbir-gerceklik-payi-tasimiyor-1638904279824.jpeg" alt="ASELSAN 'satış' iddialarını yalanladı: Hiçbir gerçeklik payı taşımıyor" /><br />ASELSAN'dan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)'ne satıldığı yönündeki iddialarla ilgili açıklama geldi. ASELSAN'dan yapılan açıklamada, ASELSAN'ın çoğunluk hissesinin Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme...<a href="https://www.sabah.com.tr/ekonomi/aselsandan-satis-iddialarina-iliskin-aciklama-hicbir-gerceklik-payi-tasimiyor-5777520">Devamı için tıklayınız</a>
Bakan Dönmez duyurdu! Elektrik faturalarında kademeli tarife dönemi başlıyor
Salı 20:22, 7 Aralık 2021
<img src="https://iasbh.tmgrup.com.tr/3ba564/650/344/0/0/760/399?u=https://isbh.tmgrup.com.tr/sbh/2021/12/07/bakan-donmez-duyurdu-elektrik-faturalarinda-kademeli-tarife-donemi-basliyor-1638898833777.jpg" alt="Bakan Dönmez duyurdu! Elektrik faturalarında kademeli tarife dönemi başlıyor" /><br />Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Elektrik faturalarındaki TRT ve Enerji Fonunu da kaldırarak vatandaşlarımıza yıllık yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vermiş olacağız. Ayrıca, 1 Ocak 2022...<a href="https://www.sabah.com.tr/ekonomi/bakan-donmez-trt-ve-enerji-fonunu-kaldirarak-vatandaslarimiza-yillik-yaklasik-3-milyarlik-destek-vermis-olacagiz-5777413">Devamı için tıklayınız</a>